Antalija

Glavni grad međunarodnog turizma u Turskoj.